Two of Swords

Two of Swords

Dalawa sa Espada

Hindi

Pumili ng isa pang card